Rare azurite malachite stone / genuine malachite / genuine azurite

0reviews
1 of 6
Rare azurite malachite stone / genuine malachite / genuine azurite.jpeg
2 of 6
Rare azurite malachite stone / genuine malachite / genuine azurite.jpeg
3 of 6
Rare azurite malachite stone / genuine malachite / genuine azurite.jpeg
4 of 6
Rare azurite malachite stone / genuine malachite / genuine azurite.jpeg
5 of 6
Rare azurite malachite stone / genuine malachite / genuine azurite.jpeg
6 of 6
Rare azurite malachite stone / genuine malachite / genuine azurite.jpeg
$80.00 
 & FREE Shipping

Quantity

plus icon1plus icon
Features
down arrow
  • azurite plate with malachite mirror polished knzhzhos. Rare azurite by buds and malachite by buds