Saint Yuri | Saint Georgy | Icon necklace | Wooden pendant | Jewelry icon | Orthodox Icon | Christian saint

1 of 3
Juri_1.JPG
2 of 3
Juri_3.JPG
3 of 3
Juri.JPG
$45.00 
 & FREE Shipping

Quantity

plus icon1plus icon